Bryły geometryczne z pudełkiem

8596027003770
SMV0198_M014
Availability: On Request
40.0 x 18.5 x 12.0
2.000kg
297,00 zł

Dřevěná krabička obsahuje geometrická tělesa: koule, krychle, válec, čtyřboký hranol, trojboký hranol, trojboký jehlan, čtyřboký jehlan, kužel, elipsoid, ovoid. Součástí sady jsou i tři podstavy pod kulatá tělesa (koule, ovoid, elipsoid) a pět základen, které kopírují podstavu těles.

Pomůcka dopomáhá k vnímání a rozlišování tří rozměrů těles, rozdílům mezi jednotlivými tělesy a k přiřazování geometrických ploch ke geometrickým tělesům.

 

POSTUP :           

Pozveme dítě k práci „Chtěl/a bys ukázat, jak se pracuje s geometrickými tělesy?“ Ukážeme dítěti místo uložení pomůcky a způsob přenášení (podnos / košík držíme oběma rukama). Nejprve z košíku, který je přikrytý šátkem, vyndáme na koberec jedno geometrické těleso (kouli, krychli…). Začneme těleso se zaujetím zkoumat, prohmatáváme ho, převalujeme ho v rukou. Nic jiného neděláme, ani nepojmenováváme! Nabídneme těleso dítěti a necháme ho také zkoumat – procítit tvar tělesa. Začínáme maximálně s třemi tělesy a vybereme, co nejvíce odlišné. (např. koule, krychle, kužel) V další fázi manipulujeme s tělesy a snažíme se pomocí koulení, válení a překlápění znázornit rozdíly mezi nimi. Říkáme: „Toto se koulí.“ (koule, ovoid, elipsoid) „Toto se sune nebo překlápí.“ (krychle, čtyřboký hranol, trojboký hranol ) „Toto se koulí a sune.“(kužel, válec). Vše necháme dítě vyzkoušet.

Následně vyzveme dítě: „Zkusíš najít taková tělesa, která se koulí a zároveň sunou?“ apod. Můžeme tělesa podle jejich vlastností rozdělit do skupin – množin.  Vyzveme dítě, aby tělesa se stejnou podstavou stavělo na sebe. Ukážeme pohled shora. Necháme dítě experimentovat.

Pak pomůcku uklidíme, nebo můžeme dle zájmu dítěte pokračovat s dalšími cvičeními.

 

Další aktivity:
Vybereme tělesa tvarově podobná - náročnější na odlišování.

Práce s podstavami – dítě zjišťuje, které těleso patří k jedné nebo více podstavám, jaká tělesa mají podstavu shodnou atd.

Hledáme v místnosti věci v nichž je obsažené nějaké těleso: váza = válec, skříň  = hranol.

Když víme, že dítě tělesa zná, dokáže je pojmenovat: V košíku máme např. 5 těles přikrytých šátkem. Vyzveme dítě: „Najdeš kužel, aniž by ses díval/a?“ A dítě z pod šátku vytáhne kužel. Pokud se splete, jen zavrtíme hlavou a dítě se opraví.

 

Kontrola správnosti:  Zrakem a hmatem.

Specifická slovní zásoba: koule, krychle, válec, kužel, čtyřboký hranol/kvádr, trojboký hranol, trojboký jehlan, čtyřboký jehlan, elipsoid, ovoid, podstava, hrana, vrchol, základna.

Pro další inspiraci k práci s touto pomůckou se můžete inspirovat zde (v českém jazyce), nebo zde (v anglickém jazyce).

 

Videoprezentace práce s geometrickými tělesy v angličtině: 

Waga
On Stock
Edukacja sensoryczna

Waga

OST0277_S024
143,00 zł

Nasza strona użwya plików cookies niezbędnych do je funkcjonowania i prowadzenia statystyk.