Jeśli zakupiony towar nie odpowiada Państwu lub odkryli Państwo w nim wadę, która nie była widoczna w momencie wysyłki:

Prosimy o kontakt z nami, a my chętnie doradzimy, jak dokonać reklamacji i jak zwrócić towar.

Podsumowaliśmy kilka informacji, które mogą Państwu pomóc w procesie zwrotów i reklamacji.

Zwrot lub wymiana towarów

  • Otrzymaliscie Panstwo towar od firmy spedycyjnej i jest on w porządku, ale nie jesteście zadowoloni z wyglądu produktów, lub okazuje się, że jednak ich nie potrzebujecie...

  • Pobierzcie formularz zwrotu lub wymiany

W przypadku zawarcia umowy kupna za pośrednictwem Internetu Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyn. Taka wolę odstapienia od umowy nalezy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@motessorizabawki.pl, lub telefonicznie: +48 668 569 391 , lub też pisemnie na adres MontessoriHracky.cz, Hlavní 60, 280 02 Kolín – Sendražice, Czechy.

Odstąpienie od umowy reguluje Kodeks Cywilny § 1829 ust. 1 (KC Republiki Czeskiej) przy czym jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Prawo to nie może być jednak nadużywane i wykorzystywane np. w celu nieodpłatnego użyczenia towaru lub czasowego korzystania z towaru.

Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, kompletny, bez śladów użytkowania (nadający się do dalszej dystrybucji), łącznie z akcesoriami i wszystkimi dostarczonymi dokumentami oraz ewentualnymi prezentami otrzymanymi wraz z produktem. W przypadku, gdy klient dokonał zakupu wielu produktów i zwraca tylko część zakupów, może zatrzymać prezenty.

Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, to Kupujący poniesie koszty zwrotu towaru do sprzedającego.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie przekaże Sprzedawcy towarów, w odniesieniu do których Kupujący odstąpił od umowy sprzedaży, lub nie udowodni, że wysłał towary Sprzedającemu.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone Sprzedającemu są uszkodzone, zużyte lub niekompletne, Sprzedający będzie uprawniony do dochodzenia od Kupującego odszkodowania za wszelkie straty poniesione przez Kupującego w związku z tym. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia rekompensaty za szkod, pobierając daną kwotę z ceny sprzedaży i tym samym zmniejszając kwotę do zwrotu dla Kupującego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przesyłki wysyłane do Sprzedawcy za pobraniem nie będą przyjmowane.

O ile nie ustalono lub nie uzgodniono inaczej, prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru regulują odpowiednie przepisy §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej w obowiązującym brzmieniu oraz ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów w Republice Czeskiej w obowiązującym brzmieniu.

  • Czy Panstwa zamówienie juz przekroczyło 14-dniowy okres zwrotu o kilka dni? Prosimy sie nie martwić! Jeśli tylko towar jest w porządku, chętnie weźmiemy pod wagę Państwa sytuacje i omówimy mozliwości postępowania indywidualnie z Państwem.

  • Jeśli nie chcecie Państwo, abysmy Wam zwrócili zapłaconą kwoty, albowiem wolicie wybrać inny towar z naszej oferty, możemy również zorganizować taką wymianę. Nie wahajcie się z nami skontaktować!

Reklamacje dotyczące zakupionych produktów

  • Stwierdzili Państwo, że zakupiony przez Was towar jest uszkodzony lub nieumyślnie otrzymaliście od nas inny towar niż zamówiony...

  • Pobierzcie formularz reklamacji towarów

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu lub dostarczeniu towaru innego niż zamówiony. Jeżeli w momencie odbioru przez Kupującego towar nie jest zgodny z umową sprzedaży, Kupujący ma prawo żądać od sprzedającego, aby ten bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki przywrócił towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, poprzez wymianę towaru lub jego naprawę, zgodnie z życzeniem Kupującego; jeżeli nie jest to możliwe, Kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna-sprzedaży przed odbiorem towaru lub gdy Kupujący sam spowodował niezgodność z umową kupna-sprzedaży.

Przed potwierdzeniem odbioru towaru od wybranego przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli tak jest, nie przyjmuje on przesyłki. O wszelkich uszkodzeniach towaru w czasie transportu Kupujący jest zobowiązany poinformować zarówno przewoźnika jak i Sprzedawcę, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru.

W przypadku konieczności reklamacji towaru, stwierdzone wady należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy e-mailem na adres: info@montessorizabawki.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 668 569 391 lub pisemnie na adres MontessoriHracky.cz, Hlavní 60, 280 02 Kolín – Sendražice, Czechy, wraz z podstawowymi informacjami: jaki towar Państwo reklamują, powód reklamacji, data zakupu, numer konta do zwrotu pieniędzy, kopia dowodu zakupu, zdjęcia wadliwego produktu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem produktu, niewłaściwym obchodzeniem się z nim i przechowywaniem.

W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub zwrócona zostanie jego cena.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot kosztów przesyłki w wysokości niezbędnej do zaspokojenia roszczenia. Jednakże w przypadku nieuzasadnionego roszczenia, konsument nie jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z zaspokojeniem roszczenia.

Okres gwarancyjny przewidziany przy sprzedaży towarów wynosi z reguły 24 miesiące od daty zakupu, o ile nie ustalono inaczej.

O ile nie ustalono lub nie uzgodniono inaczej, prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru są regulowane odpowiednimi przepisami §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej w obowiązującym brzmieniu oraz ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu.

  • Jeśli rozczarowaliśmy Państwa dostarczając wadliwe lub inne towary niż zamawialiście, chcielibyśmy abyście wiedzieli, że nie było to zamierzone i postaramy się naprawić nasz błąd tak szybko, jak to możliwe, abyście Państwo mieli radość z zamówionych produktów i dobre doświadczenie we współpracy z nami.

Produkt dodany do listy życzeń