Jeśli jesteś naszym klientem, subskrybentem wiadomości lub odwiedzającym witrynę, powierzasz nam swoje dane osobowe. Jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z polityką prywatności, zasadami i prawami, które masz w odniesieniu do RODO.

Kto jest administratorem?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Růst společně, s.r.o., REGON 08782245, z siedzibą przy Vačkářova 278, 251 01 Dobřejovice, Republika Czeska, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 325177, dyrektor zarządzający: Ing. Martin Bek (email: martin@betterbrand.cz, tel: +420 605 246 227) obsługującym sklep internetowy MontessoriZabawki.pl.

Dane kontaktowe

W razie konieczności skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

- adres e-mail: info@montessorizabawki.pl

- telefon: +48 668 569 391

Oświadczenie

Oświadczam, że jako administrator danych osobowych przestrzegam wszystkich zobowiązań prawnych wymaganych przez obowiązujące ustawodawstwo, w szczególności ustawę o ochronie danych i RODO, oraz, że będę przetwarzała dane osobowe wyłącznie na podstawie ważnej przyczyny prawnej, w szczególności uzasadnionego interesu, wykonania umowy, lub w przypadku udzielenia zgody, przestrzegam również obowiązku poinformowania użytkownika art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych przed przetwarzaniem danych osobowych, aby umożliwić i wesprzeć w wykonywaniu i egzekwowaniu praw użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych i rozporządzeniem o ochronie danych. Dane mogą zostać udostępnione moim współpracownikom, którzy starają się o jeszcze lepszą jakość naszych usług i mają obowiązek zachowania poufności.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Niezależnie od celu bezpośredniego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

● umożliwienia świadczenia usługi, w zakresie: e-mail, imię, nazwisko, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny, którego potrzebujemy do wykonania zamówienia (np. wysyłanie informacji o dostępności towarów, statusie zamówienia i dostawie towarów).

● przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

● marketingowych - wysyłanie newsletterów

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe (e-mail, imię i nazwisko), płeć, oraz informacje, na temat tego, co najczęściej wybierasz w newsletterach i kiedy je najczęściej otwierasz -  prowadzenie analiz statystycznych. 

Jeśli jesteś naszym klientem, robimy to dla uzasadnionego interesu, ponieważ zakładamy, że jesteś zainteresowany naszymi wiadomościami przez okres 10 lat od ostatniego zamówienia. Jeśli nie jesteś naszym klientem, będziemy wysyłać Ci newsletter wyłącznie na podstawie Twojej zgody przez okres 5 lat od wyrażenia zgody. W obu przypadkach masz prawo kiedykolwiek zrezygnować z otrzymywania wiadomości komercyjnych, korzystając z linku rezygnacji, który znajduje się w każdej wysyłanej wiadomości e-mail.

● prowadzenia marketingu zaawansowanego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody).

Tylko po wyrażeniu zgody użytkownika możemy wysłać inspirujące oferty trzecich osób lub skorzystać z adresu e-mail, np: w celu remarketingu czy w tworzeniu reklam na Facebooku, przez okres 5 lat od daty wyrażenia zgody. Oczywiście można w każdej chwili cofnąć zgodę, poprzez przekazanie informacji administratorowi za pomocą naszych danych kontaktowych.

Cookies

Podczas przeglądania przez Ciebie strony internetowej MontessoriZabawki.pl jest zapisywany Twój adres IP, przez cały czas przeglądania strony MontessoriZabawki.pl i wtedy również jest zapisana informacja z której strony następuje przeklik na nasz sklep internetowy. Korzystanie z plików cookies do pomiaru ruchu na stronie i ustawienia wyświetlania strony postrzegamy jako uzasadniony interes administratora, ponieważ wierzymy, że dzięki temu możemy zaoferować tobie jeszcze lepszą obsługę. Pliki cookies do targetowania reklam są wykorzystywane wyłącznie na podstawie twojej zgody. Stronę internetową MontessoriZabawki.pl można przeglądać również w trybie, który nie dopuszcza zbierania danych osobowych. Korzystanie z plików cookies możesz na swoim komputerze wyłączyć.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Chronimy dane osobowe w maksymalnym stopniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które odpowiadają stopniu rozwoju technicznego. Do ochrony danych osobowych dokładamy wszelkich starań. Zaakceptowaliśmy i utrzymaliśmy wszystkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych.

Udostępnienie danych innym podmiotom

Do Twoich danych osobowych mają dostęp pracownicy sklepu internetowego MonzessoriZabawki.pl i jego współpracownicy. W celu zapewnienia konkretnych operacji przetwarzania, których nie możemy zapewnić we własnym zakresie, korzystamy z usług i aplikacji dla procesorów, które mogą chronić dane nawet lepiej niż my, i w tym przetwarzaniu specjalizują się.

Lista procesorów:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD)

Czeska poczta, s.p.

Zásilkovna

WE|DO s.r.o.

SmartSelling a.s.

Rachunkowość SLUTO, s.r.o.

Jest możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się użyć innej aplikacji lub procesora, aby ułatwić i poprawić przetwarzanie. Obiecujemy jednak, że w takim przypadku zapewnimy naszym procesorom co najmniej takie same bezpieczeństwo i jakość przetwarzania, jak dla nas samych.

Przesyłanie danych poza Unię Europejską

Przetwarzamy dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Masz wiele praw do ochrony swojej prywatności. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: info@montessorizabawki.pl. 

Masz prawo do pozyskania informacji, o przetwarzaniu danych i ochronie prywatności.

Dzięki prawu dostępu do kopii o przetwarzaniu Twoich danych kontaktowych, możesz napisać do nas zażądanie o kopię, a my w ciągu 30 dni dostarczymy Ci kopię z informacjami o przetwarzaniu Twoich danych. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać przedłużony o dwa miesiące, o czym musimy Cię poinformować i przedstawić powód przedłużenia.

Jeśli coś się zmieni dla Ciebie lub Twoje dane osobowe są nieaktualne lub niekompletne, masz prawo do dodawania i zmiany swoich danych osobowych.

Możesz skorzystać z ograniczenia przetwarzania, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje niedokładne dane, uważasz, że przetwarzamy je nielegalnie, ale nie chcesz usuwać wszystkich danych lub jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu. Możesz ograniczyć zakres danych osobowych lub cel przetwarzania (np: cofnięcie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera ogranicza cel przetwarzania wysyłanych wiadomości biznesowych).

Prawo do przenośności - jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały przekazane trzeciej osobie, będziemy postępować dokładnie tak samo jak, w przypadku prawa dostępu - z tą różnicą, że dostarczymy te informacje w formie listownej w ciągu 30 dni.

Prawo do usunięcia danych osobowych - przysługuje Ci prawo do zażądania od firmy usunięcia Twoich danych osobowych. Nie chcemy o tobie zapomnieć, ale jeśli sobie tego życzysz, masz prawo to zrobić. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z naszego systemu i z systemu wszystkich podprocesów i kopii zapasowych. Potrzebujemy 30 dni, aby zabezpieczyć usunięcie prawidłowo.

W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani ustawowym obowiązkiem, np: musimy zarejestrować wydane dokumenty podatkowe przez okres określony prawem. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane, za wyjątkiem tych, które są potrzebne do rozliczenia. O zakończeniu usuwania wszystkich Twoich danych poinformujemy Cię e-mailem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeśli uważasz, że nie traktujemy Twoich danych zgodnie z prawem, masz prawo zgłosić sprzeciw wobec uzasadnionego interesu w dowolnym momencie. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, jeśli najpierw poinformujesz nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli poprawić ewentualny błąd.

Anuluj subskrypcję biuletynów i wiadomości biznesowych - wysyłamy wiadomości e-mail z inspiracjami, artykułami, produktami lub usługami, jeśli jesteś naszym klientem. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem, wysyłamy je tylko do Ciebie na podstawie Twojej zgody. W obu przypadkach masz prawo sprzeciwić się uzasadnionym interesom w celach marketingu bezpośredniego, a możesz zakończyć gromadzenie naszych wiadomości e-mail, naciskając link cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości, który znajduję się z każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail.

Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej 

Chcielibyśmy zapewnić, że pracownicy sklepu internetowego Montessorizabawki.pl oraz jego współpracownicy, którzy będą przetwarzać dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i przestrzegają wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnych z prawem o ochronie danych osobowych. Poufność współpracowników utrzymuje się nawet po zakończeniu współpracy. Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej innej stronie trzeciej.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MontessoriZabawki.pl.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych można znaleźć tutaj.

Produkt dodany do listy życzeń