Regulamin sklepu dotyczy zakupów na stronie www.montessorizabawki.pl. Określa również prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klienta.

Podstawowe informacje:

Właścicel sklepu i dostawca towaru: Růst společně, s.r.o. (zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 325177)

Osoba odpowiedzialna za działanie sklepu: Ing. Martin Bek (email: martin@betterbrand.cz, tel: +420 602372825)

Adres firmy: Vačkářova 278, Dobřejovice, 25101

Adres siedziby oraz adres działu reklamacji: Hlavní 60, Kolín - Sendražice, 28002

REGON: 08782245

NIP: CZ08782245

Postanowienia ogólne:

Wszystkie warunki umowy zawierane są zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Jeśli stroną w umowie jest Konsument, umowa zawierana jest na podstawie kodeksu cywilnego (č. 89/2012 Sb.) oraz ustawy o ochronie praw konsumenta.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży zamówienie na stronie sklepu.

Poprzez złożenie zamówienia Konsument potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu internetowego. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego są wiążące. Poprzez złożenie zamówienia Konsument akceptuje niniejszy regulamin oraz  warunki reklamacji. Aby zamówienie mogło zostać uznane za wiążące, należy wypełnić wszystkie dane określone w przygotowanym w tym celu formularzu.

Treść umowy

Zgodnie z niniejszym regulaminem, po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi zamówiony przez niego towar, za który Konsument jest zobowiązany zapłacić.

Przedmiotem zamówienia Konsumenta może stać się wyłącznie towar dostępny na stronie sklepu internetowego montessorizabawki.pl.

Wszystkie towary dostępne na stronie sklepu internetowego montessorizabawki.pl. są fabrycznie nowe.

Sprzedawca aktualizuje stronę internetową sklepu tak, aby upublicznione na stronie produkty odpowiadały jego aktualnej ofercie. Jeśli jednak przedmiotem zamówienia Konsumenta stanie się produkt, który w momencie złożenia zamówienia został wyłączony z oferty sklepu, Sprzedawca powinien zgłosić ten fakt Konsumentowi oraz przedstawić kolejne kroki (rozwiązanie umowy lub jej zmiana).

Obowiązkiem sprzedawcy wynikającym z umowy sprzedaży nie jest prezentacja, instalacja, czy montaż dostarczonego towaru.

Charakterystyka produktów udostępnionych na stronie internetowej sklepu, ich opis, funkcje, dane techniczne, parametry, rozmiary, waga, działanie itp. podawane są na podstawie danych uzyskanych od producentów i dystrybutorów towaru. Wszystkie informacje podawane są na podstawie aktualnych informacji od producentów, dystrybutorów i podlegają regularnej kontroli. Pomimo wszelkich starań możliwe jest wystąpienie różnic między opisem produktu a rzeczywistym jego stanem. W takich przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany. Nieprawdziwą informację Sprzedawca powinien niezwłocznie poprawić. 

Dostawa i ekspedycja:

Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej sklepu traktowane są jako wiążące.

Umowę sprzedaży uważa się za wiążącą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.  Produkty prezentowane jako "dostępne" wysyłane są w ciągu 24 godzin kolejnego dnia roboczego. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może jednak wydłużyć się do 5 dni roboczych.  W przypadku, że zamówiony produkt jest niedostępny, czas wysyłki naliczany jest od dnia przyjęcia towaru w magazynie. W przypadku, że zamówiony towar jest niedostępny i oczekuje się na uzupełnienie stanu magazynu, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Konsumenta o wydłużonym czasie realizacji zamówienia drogą mailową lub telefonicznie (na podstawie danych kontaktowych podanych w formularzu).

Towar dostarczany jest na adres podany podczas składania zamówienia, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę podczas uzupełniania wszelkich wymaganych danych, również numeru telefonu. Zamówiony towar wysyłany jest zgodnie z wybraną przez Konsumenta metodą wysyłki i płatności.

Ochrona danych osobowych

Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych(č. 101/2000 Sb.) w celu realizacji przedmiotu umowy. Konsument ma prawo być informowany o zgromadzonych przez Sprzedawcę danych na jego temat, może również podane dane zmienić lub nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie.

Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych - informacji dotyczących produktów, usług oraz sklepu Sprzedawcy, na podany podczas składania zamówienia email.

Ceny i oferta

Wszystkie ceny produktów oraz usług podawane są z uwzględnieniem podatku VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Obowiązujące ceny Sprzedawca potwierdza Konsumentowi w chwili potwierdzenia zamówienia. Obowiązkowym elementem przesyłki jest paragon lub faktura. Wszystkie ceny obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów. 

Do ceny zakupów Sprzedawca dolicza koszty dostawy towaru na miejsce wskazane przez Konsumenta.

Metody płatności:

Płatność przelewem bankowym - płatność z góry. Na podany e-mail Konsument otrzyma numer konta oraz wszystkie dane niezbędne do uiszczenia zapłaty.

PayPal – Konsument zostanie przekierowany na stronę portalu PayPal.com, gdzie po zalogowaniu się do swojego konta PayPal dokona zapłaty.

Kartą za pomocą PayPal - za pomocą bramy płatniczej PayPal Konsument może dokonać płatności kartą bez rejestracji i zakładania konta.

Płatność kartą - za pomocą bramy płatniczej Comgate.

Zgodnie z prawem o ewidencji przychodów Sprzedawca zobowiązany jest wystawić kupującemu rachunek a jednocześnie przychód zarejestrować online; w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin. Podczas płatności gotówką lub kartą Konsument wyraża zgodę na wystawienie rachunku w formie elektronicznej, która wysłana zostanie na podany wcześniej adres email. 

Opcje dostawy:

Kurier DPD

Firma kurierska WE|DO

Firma kurierska Zásilkovna PL: przesyłka do punktu odbioru, przesyłka kurierska, przesyłka przez pocztę

Aktualne ceny dostaw.

Odstąpienie od umowy

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem internetu, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania powodu w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru. Jeśli przedmiotem umowy sprzedaży jest większa ilość produktów lub przesyłka składa się z kilku części, czas naliczany jest od dnia odbioru ostatniej z nich. Powyższe prawo nie powinno być wykorzystywane w celu np. Bezpłatnego wypożyczenia towaru lub tymczasowego używania produktu.

Towar należy odesłać w nienaruszonym opakowaniu, kompletny, bez znaków użycia (nadający się do dalszej sprzedaży), włącznie z wszelkimi akcesoriami i dokumentami oraz ewentualnymi prezentami otrzymanymi w przesyłce.

Jeśli od umowy odstępuje Konsument, zobowiązany jest ponieść koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawcy.

Jeśli od umowy odstępuje Sprzedawca, nie ma obowiązku zwrotu pozyskanych środków finansowych wcześniej, niż Konsument przekaże mu zakupiony produkt, lub udowodni, że produkt został odesłany Sprzedawcy.

Konsument akceptuje fakt, że w przypadku zwrócenia Sprzedawcy uszkodzonego, zużytego lub dostosowanego do własnych potrzeb produktu, Konsument zobowiązany jest do rekompensaty wyrządzonej szkody. Sprzedawca ma prawo do pobrania rekompensaty pobierając daną kwotę z ceny sprzedaży.

Konsument jest świadomy, że paczki przesyłane Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

Konsument ma także prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy  w przypadku gdy otrzymał towar inny niż zamówiony. Jeśli dostarczony produkt różni się od produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi odpowieni towar lub zapewnić jego naprawę w jak najkrótszym możliwym czasie, bez dodatkowych opłat, zgodnie z życzeniem Konsumenta formą wymiany lub naprawy; Jeśli żadna z powyższych form rekompensaty nie jest możliwa, Konsument jest upoważniony aby wymagać od Sprzedawcy udzielenia zniżki odpowiadającej wartości szkody odstąpić od umowy. Prawo to nie dotyczy sytuacji, gdy Konsument był świadomy niezgodności z umową sprzedaży przed odbiorem towaru, lub sam niezgodność spowodował.

Reklamacje

Przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od wybranego dostawcy Konsument powinien skontrolować, czy w trakcie dostawy paczka nie została uszkodzona. Jeśli tak, przesyłka nie powinna zostać odebrana. O uszkodzeniu towaru w trakcie dostawy Konsument powinien poinformować zarówno dostawcę jak i Sprzedawcę, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od przejęcie towaru.

Jeśli produkt wymaga reklamacji, o wykrytych wadach należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę emailem na adres reklamace@montessorihracky.cz, telefonicznie lub pisemnie na adres podany powyżej, załączając podane informacje: nazwa reklamowanego produktu, powód reklamacji, data zakupu, numer konta do zwrotu pieniędzy, kopia rachunku lub faktury.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na wady fabryczne. Nie obowiązuje na wady spowodowane codziennym użytkowaniem, nieprawidłowym użytkowaniem czy przechowywaniem produktu.

W przypadku wykrycia wady fabrycznej reklamacja realizowana jest formą naprawy, wymiany, lub zwrotu poniesionych kosztów.

W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki w wysokości niezbędnej do przeprowadzenia reklamacji.

W przypadku odrzucenia reklamacji, Konsument nie otrzyma zwrotu kosztów związanych z przeprowadzeniem reklamacji.

Jeśli opis towaru nie stanowi inaczej, okres gwarancji dołączony do produktu wynosi 24 miesiące od dnia zakupu.

O ile nie postanowiono lub nie uzgodniono inaczej, prawa i obowiązki Kupującego/Konsumenta i Sprzedającego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru regulują odpowiednie przepisy §§ 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

Niniejszy Regulamin Sklepu, w tym jego części składowe, obowiązują od dnia 1.2. 2024 r. i zastępują poprzednią wersję Regulaminu Sklepu

Produkt dodany do listy życzeń